Ditt firma er ikke tryggere enn din sikkerhetskopi

Vi kan levere online offsite backup av dine servere og dine data. Gi ditt firma en uovervinnelig siste skanse.

MERK: Alle øvrige driftstjenester har backup inkludert! Dette produktet er for de som drifter egne servere og ønsker å gjøre online-backup via oss.

SikkerhetskopiVåre backupløsninger er svært godt utviklet, ettersom vi benytter dem på over 1000 servere, og har veldig høye krav til oss selv på backup og beredskap. Les mer om hvordan vi arbeider med backup i artikkelen: Backup og beredskap

Våre backupløsninger egner seg best til servere med Linux, FreeBSD, OpenBSD og Solaris. Men vi kan også ta sikkerhetskopier av data (men ikke system) fra Apple OS X og Windows. 

Vi har også et separat OwnCloud-basert produkt som du kan lese mer om her: Andre tjenester

Les mer om hvordan vi gjør backup i egen artikkel: Backup og beredskap

Ta kontakt eller bestill et tilbud på sikkerhetskopiering!

Vi leverer tre backupnivåer:

Nivå 1: Enkel backup. Data lagres off-site hos oss på sikret backupserver med disker i RAID-konfigurasjon. Det vedlikeholdes kun én kopi av dataene. Backup kjøres én gang pr. døgn. 

 • Pris for opp til 100 GiB pr. måned: Kr. 250,-
 • Pris for opp til 500 GiB pr. måned: Kr. 750,-
 • Pris for opp til 1 TiB pr. måned: Kr. 1200,-
 • Eksempelpris pr. måned for fem normale Linux-servere: Kr. 625,-

Nivå 2: Versjonert backup. Data lagres off-site hos oss på sikret backupserver med disker i RAID-konfigurasjon. Ved hjelp av differensialer lagres det versjoner av hver backupkjøring bakover i tid: Hver dag første uke. Hver uke de to første måneder. Hver måned i ett år. Backup kjøres én gang pr. døgn. 

 • Pris for opp til 100 GiB pr. måned: Kr. 600,-
 • Pris for opp til 250 GiB pr. måned: Kr. 1000,-
 • Eksempelpris pr. måned for fem normale Linux-servere: Kr. 1000,-

Nivå 3: Toppnivå-backup. Tilsvarer nivå 2, men inkluderer lagring til offline media i safe på separat lokasjon en gang pr. måned (etter to måneder). Backup-kopier beholdes i ytterligere ett år, men kun med én kopi pr. kvartal for det ekstra året. 

 • Pris for opp til 100 GiB pr. måned: Kr. 1000,-
 • Pris for opp til 250 GiB pr. måned: Kr. 2000,-
 • Eksempelpris pr. måned for fem normale Linux-servere: Kr. 2000,- 

Med 100 GiB backup mener vi at det holdes backup av 100GiB data. Fem normale servere er beregnet å ta 250GiB data i eksemplene over. 

Tjenesten inkluderer:

 • Ubegrenset overføring til/fra dine servere. 
 • Full fortrolighet og høy sikkerhet.
 • Oppstartskostnader inkludert.
 • Bindingstid er kun de første tre månedene.
 • Vi hjelper til hvis backup går over kvote - vi fakturerer ikke ekstra.

Tjenesten inkluderer ikke:

 • Arbeid knyttet til gjenoppretting av servere. Dette tar vi timebetalt for, se: Driftstimer
 • Sletting av data i backup. Våre systemer samler store mengder data fra mange backup-kilder, og vi kan kun unntaksvis rydde vekk versjonerte kopier av dine backupdata.
 • Eget grensesnitt for å lese ut backup. Av sikkerhetsårsaker skal ingen eksterne tjenester opprette kontakt med våre backupservere, og selv internt i vår organisasjon har kun et begrenset antall personer tilgang. 
 • Klientside-kryptering. Backupene overføres alltid kryptert, men lagres ikke kryptert hos oss. Dette er en risikoreduserende vurdering vi har gjort. 

Vi kan ellers bistå mot betaling med: 

 • Tuning av servere og datakilder for å holde datamengder lavest mulig.
 • Serialisering av databaser.
 • Serialisering av flyktige systemtilstander ala dmesg, ZFS-informasjon, lastede kjernemoduler, osv.
 • Framstilling av fysiske kopier.
 • Data-deponering/escrow vha. overleverte kopier, tredjepartsleverandører, cloud-tjenester. Se: Andre tjenester

Kunder som stoler på Copyleft Operations for sin backup inkluderer:

Zino Communications AS
Zino Communications - Mobil kommunikasjon
 
Crypho AS
Tips og informasjon om tipping og odds
 
Visma Collectors AS
Programvare for økonomi og administrasjon
 
Rødt
Partiet Rødt